Radera Sida

Delete the current page.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Page - Delete Page

Right-click on the page thumbnail and choose Delete Page


Stötta oss!