Table Wizard

The Table Wizard helps you to create a database table.

Table Wizard - Select Fields

Select fields from the provided sample tables as a starting point to create your own table.

Table Wizard - Set Types and Formats

Specifies the field information for your selected fields.

Table Wizard - Set Primary Key

Specifies a field in the table to be used as a primary key.

Table Wizard - Create Table

Enter a name for the table and specify whether you want to modify the table after the wizard is finished.

Tillbaka

Visa alternativen som valts i dialogrutans föregående steg. De aktuella inställningarna förblir som de är. Knappen kan endast aktiveras från steg två eller senare.

Nästa

Klicka på Nästa-knappen för att applicera inställningarna och gå till nästa steg. Om du är i sista steget byts knappen till att bli Skapa.

Färdigställ

Tillämpar alla ändringar och stänger guiden.

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Table Wizard - Select fields

Stötta oss!