Data sources in LibreOffice

Selecting the Address Book

I LibreOffice kan du registrera olika datakällor. Innehållet i datafälten är sedan tillgängliga att användas i olika fält och kontroller. Systemets adressbok är en sådan datakälla.

I mallarna och guiderna i LibreOffice används fält för innehållet i adressboken. När en mall aktiveras ersätts de allmänna fälten i mallen automatiskt med fälten från datakällan för adressboken.

To select the address book that you want to use, choose Tools - Address Book Source.

Opening a Data Source

Stötta oss!