Diagramfunktioner i LibreOffice

Med diagram kan du presentera data så att de blir lättare att förstå.

Du kan skapa ett diagram med källdata från ett Calc kalkylblad eller en Writer-tabell. Om diagrammet är inbäddat i samma dokument som informationen förblir det länkat till informationen, så att diagrammet uppdateras automatiskt när källdata ändras.

Diagramtyper

Du kan välja mellan flera olika 3D- och 2D-diagram, t.ex. stapeldiagram, linjediagram och kursdiagram. Du kan byta diagramtyp med några musklick.

Enskild formatering

Du kan anpassa enskilda diagramelement, t.ex. axlar, dataetiketter och förklaringar, genom att högerklicka på dem i diagrammet. Alternativt kan du göra det med symbollistikoner och menykommandon.

Stötta oss!