Verktygsraden Formatering

Verktygsraden Formatering visas när ett diagram befinner sig i redigeringsläge. När du dubbelklickar på ett diagram så övergår det till redigeringsläge. Du lämnar redigeringsläget genom att klicka utanför diagrammet.

Du kan redigera formateringen av ett diagram med kontrollerna och ikonerna på verktygsraden Formatering.

Välj diagramelement

Välj det element i diagrammet som du vill formatera. Elementet blir markerat i förhandsgranskningen av diagrammet. Öppna dialogrutan med egenskaper för det markerade elementet genom att klicka på Formatera markering.

Formatval

Opens the properties dialog for the selected element.

Diagramtyp

Opens the Chart Type dialog.

Diagramdatatabell

Opens the Data Table dialog where you can edit the chart data.

Horizontal Grids

The Horizontal Grids icon on the Formatting bar toggles the visibility of the grid display for the Y axis.

Förklaring på/av

To show or hide a legend, click Legend On/Off on the Formatting bar.

Textskalning

Rescales the text in the chart when you change the size of the chart.

Automatisk layout

Moves all chart elements to their default positions inside the current chart. This function does not alter the chart type or any other attributes other than the position of elements.

Stötta oss!