Använda diagram i LibreOffice

External video

Please accept this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube Privacy Policy

LibreOffice lets you present data graphically in a chart, so that you can visually compare data series and view trends in the data. You can insert charts into spreadsheets, text documents, drawings, and presentations.

Diagramdata

Diagram kan bygga på följande data:

 1. Tabellvärden från cellområden i Calc

 2. Cellvärden från en Writer-tabell

 3. Värden som du anger i dialogrutan för diagramdatatabellen (du kan skapa dessa i Writer, Draw eller Impress, och du kan även kopiera och klistra in dem i Calc)

Så här infogar du ett diagram

Infoga diagram

Välja en diagramtyp

Så här redigerar du ett diagram

 1. Klicka på ett diagram om du vill redigera objektegenskaperna:

  Storlek och placering på den aktuella sidan.

  justering, textanpassning, yttre kantlinjer m.m.

 2. Dubbelklicka på ett diagram för att ange diagrammets redigeringsläge:

  Diagramdatavärden (för diagram med egna data).

  Diagramtyp, axlar, rubriker, väggar, raster m.m.

 3. Dubbelklicka på ett diagramelement i diagrammets redigeringsläge:

  Dubbelklicka på en axel om du vill redigera skala, typ, färg m.m.

  Du kan redigera en dataserie om du markerar den genom att dubbelklicka på den tillhörande datapunkten.

  Markera en dataserie, klicka och dubbelklicka sedan på en enskild datapunkt för att redigera datapunktens egenskaper (till exempel en enskild stapel i ett stapeldiagram).

  Du kan redigera en förklaring om du markerar den genom att dubbelklicka på den. Dubbelklicka sedan på en symbol i den markerade förklaringen och redigera den tillhörande dataserien.

  Dubbelklicka på något annat diagramelement, eller klicka på elementet och öppna Format-menyn, för att redigera egenskaperna.

 4. Klicka utanför diagrammet för att lämna det aktuella redigeringsläget.

Symbolen Tips

Om du vill skriva ut ett diagram med hög kvalitet, kan du exportera det till en PDF-fil och sedan skriva ut filen.


I diagrammets redigeringsläge visas verktygsraden Formatering för diagram nära dokumentets övre kant. Verktygsraden Ritverktyg för diagram visas nära dokumentets nedre kant. Verktygsraden Ritverktyg visar en del av ikonerna från verktygsraden Teckning i Draw och Impress.

Du kan öppna snabbmenyn genom att högerklicka på ett element i ett diagram. Snabbmenyn innehåller många kommandon för att formatera det markerade elementet.

Redigera diagramrubrik

Redigera diagramaxel

Redigera diagramförklaring

Förse diagramstaplar med textur

3D-vy

Help about the Help

Hjälpen refererar till programmets standardinställningar i ett system som är inställt på standardvärden. Beskrivningar av färger, musaktiviteter och andra konfigurerbara objekt kan avvika från ditt program och system.

Stötta oss!