Kortkommandon för diagram

Du kan använda de här kortkommandona i diagram:

Du kan även använda allmänna snabbkommandon för LibreOffice.

Kortkommandon i diagram

Kortkommandon

Resulterar i

Tabb

Nästa objekt markeras.

Skift+Tabb

Föregående objekt markeras.

Home

Det första objektet markeras.

End

Sista objektet markeras.

Esc

Avbryter markeringen

pilarna uppåt/nedåt/vänster/höger

Objektet flyttas i pilens riktning.

pilarna uppåt/nedåt/vänster/höger i cirkeldiagram

Det markerade cirkelsegmentet flyttas i pilens riktning.

F2 i rubriker

Skriva in text i inmatningsläge.

F3

Öppnar en grupp så att du kan redigera de enskilda komponenterna (i förklarings- och dataserier).

+F3

Avslutar en grupp (i förklarings- och dataserier)

+/-

Minska eller förstora diagrammet

+/- i cirkeldiagram

Det markerade cirkelsegmentet flyttas av eller in i cirkeldiagrammet.

Stötta oss!