Automatisk layout

Flyttar alla diagramelement till standardpositionen i det aktuella diagrammet. Den här funktionen ändrar inte diagramtypen eller några andra attribut än elementens placering.

Ikon

Automatisk layout

Stötta oss!