Diagramguiden - Dataområde

På den här sidan i Diagramguiden kan du välja en enskild källa för dataområdet. Området kan bestå av mer än ett rektangulärt område med celler.

Symbolen Tips

Använd Diagramguiden, sidan Dataserie om du behöver mer kontroll över dataområdena.


Så här använder du det här kommandot...

Välj Infoga - Diagram...

Icon

Infoga diagram

Dubbelklicka på ett diagram och välj sedan Format - Dataområden


Den här dialogrutan är endast tillgänglig för diagram som bygger på en Calc- eller Writer tabell.

Tryck Shift+F1 och håll muspekaren över en kontrollkomponent för att visa en kort hjälptext för komponenten.

Så här anger du ett dataområde

 1. Välj dataområdet. Gör något av följande:

  Ange dataområdet i textrutan.

  I Calc skulle ett exempel på ett dataområde kunna vara "$Blad1.$B$3:$B$14". Observera att ett dataområde kan bestå av mer än ett område i ett kalkylblad, t.ex. "$Blad1.A1:A5;$Blad1.D1:D5" är också ett giltigt dataområde. I Writer skulle ett exempel på ett dataområde kunna vara "Tabell1.A1:E4".

  Minimera dialogrutan genom att klicka på Välj dataområde i Calc, och markera sedan genom att dra över ett cellområde.

  Om du vill ha ett dataområde med flera cellområden som inte är placerade bredvid varandra, anger du det första området och lägger sedan manuellt till ett semikolon på slutet. Fortsätt sedan att ange de övriga områdena. Använd ett semikolon som avgränsare mellan områdena.

 2. Klicka på ett av alternativen för dataserier i rader eller i kolumner.

 3. Kontrollera om dataområdet har etiketter i första raden eller i första kolumnen eller i båda.

I förhandsgranskningen kan du se hur det slutliga diagrammet kommer att se ut.

Stötta oss!