Diagramguiden - Diagramtyp

På den första sidan i Diagramguiden kan du välja en diagramtyp.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Infoga - Diagram...

Icon

Infoga diagram


Tryck Shift+F1 och håll muspekaren över en kontrollkomponent för att visa en kort hjälptext för komponenten.

Så här väljer du en diagramtyp

  1. Välj en basal diagramtyp: klicka på någon av posterna märkta Kolumn, Stapel, Tårta och så vidare.

    Innehållet på höger sida ändras och erbjuder fler alternativ beroende på vilken basal diagramtyp som valts.

  2. Klicka på något av alternativen om du vill. Medan du ändrar inställningarna i guiden kan du hålla ett öga på förhandsgranskningen i dokumentet för att se hur diagrammet kommer att se ut.

Tryck på Skift+F1 och peka på en kontroll för att öppna en utökad hjälptext.

Klicka på Slutför på valfri guidesida för att stänga guiden och skapa diagrammet med de aktuella inställningarna.

Klicka på Nästa för att visa nästa sida i guiden, eller klicka på posterna på vänster sida i guiden för att gå till sidan.

Klicka på Tillbaka för att se föregående guidesida.

Klicka på Avbryt om du vill stänga guiden utan att skapa ett diagram.

Stötta oss!