Diagramtyp XY (punkter)

På den första sidan i Diagramguiden kan du välja en diagramtyp.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Infoga - Diagram...

Icon

Infoga diagram


XY (punkter)

Ett XY-diagram bygger i sin enklaste form på en dataserie som består av ett namn, en lista över X-värden och en lista över Y-värden. Varje värdepar (X|Y) visas som en punkt i ett koordinatsystem. Namnet på dataserien är kopplat till Y-värdena och visas i förklaringen.

Välj ett XY-diagram för följande exempeluppgift:

  1. skala X-axeln

  2. generera en parameterkurva i form av exempelvis en spiral

  3. rita grafen till en funktion

  4. utforska de statistiska associationerna av kvantitativa variabler

Ditt XY-diagram kan ha mer än en dataserie.

Varianter av XY-diagram

Du kan välja en variant av XY-diagram på den första sidan i Diagramguiden, eller genom att välja Format - Diagramtyp för ett diagram i redigeringsläge.

The chart is created with default settings. After the chart is finished, you can edit its properties to change the appearance. Line styles and icons can be changed on the Line tab page of the data series properties dialog.

Dubbelklicka på någon datapunkt för att öppna dialogrutan Dataserie. I den här dialogrutan kan du ändra många egenskaper för dataserierna.

För 2D-diagram kan du välja Infoga - Y-felstaplar för att aktivera visning av felstaplar.

Du kan aktivera visning av medelvärdeslinjer och trendlinjer med hjälp av kommandon på Infoga-menyn.

Endast punkter

Varje datapunkt visas med en ikon. LibreOffice använder standardikoner med olika form och färg för varje dataserie. Standardfärgerna anges i – Diagram – Standardfärger.

Endast linjer

I den här varianten dras raka linjer från en datapunkt till nästa. Datapunkterna visas inte med ikoner.

Ritordningen är densamma som dataseriens ordning. Markera Sortera efter X-värden för att rita linjerna i samma ordning som X-värdena. Den här sorteringen påverkar endast diagrammet, inte informationen i tabellen.

Punkter och linjer

Denna variant visar punkterna och linjerna samtidigt.

3D-linjer

Linjerna visas som band. Datapunkterna visas inte med ikoner. I det färdiga diagrammet väljer du 3D-vy för att ange egenskaper som ljuseffekter och visningsvinkel.

Utjämnade linjer

Välj utjämnad från listan Linjetyp för att rita kurvor istället för raka linjer.

Klicka påEgenskaper för att ange information för kurvorna.

Kubisk spline interpolerar datapunkterna med polynomer av graden 3. Övergångarna mellan polynomdelarna är utjämnad, de har samma lutning och krökning.

Upplösningen avgör hur många linjesegment som beräknas för att rita en polynomdel mellan två datapunkter. Du kan se de mellanliggande punkterna om du klickar på en datapunkt.

B-spline använder en parametrisk, interpolerande B-spline-kurva. Kurvorna genereras styckvis från polynom. Graden av polynom bestämmer graden av dessa polynom.

Stegade linjer

Välj Stegad från listan Linjetyp för att rita linjer som "stegar" mellan punkterna istället för att dra raka streck från punkt till punkt.

Klicka påEgenskaper för att ange information för kurvorna.

Det finns fyra typer av steg:

Stötta oss!