Diagramtyp, tårtdiagram

På den första sidan i Diagramguiden kan du välja en diagramtyp.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Infoga - Diagram...

Icon

Infoga diagram


Tårtdiagram

I ett tårtdiagram visas värdena som cirkulära sektorer av hela cirkeln. Längden på bågen, eller varje sektorområde, är proportionell mot dess värde.

Tårtdiagram - i denna undertyp visas sektorerna som färgade områden, för endast en datakolumn. I det skapade diagrammet kan du klicka och dra en valfri sektor och separera den från resten av tårtdiagrammet eller foga ihop den igen.

Uppdelad tårta - i denna undertyp visas sektorerna redan separerade från varandra. I det skapade diagrammet kan du klicka och dra en valfri sektor och flytta den längs en radie från cirkelns mitt.

Cirkeldiagram - i denna undertyp kan du visa flera datakolumner. Varje datakolumn visas som en tårtbit med ett hål i mitten där nästa datakolumn kan visas. I det skapade diagrammet kan du klicka och dra en yttre sektor och flytta den längs en radie från cirkelns mitt.

Uppdelad cirkel - i denna undertyp visas de yttre sektorerna separerade från resten av cirkeln. I det skapade diagrammet kan du klicka och dra en yttre sektor och flytta den längs en radie från cirkelns mitt.

Stötta oss!