Diagramtyp, Net

På den första sidan i Diagramguiden kan du välja en diagramtyp.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Infoga - Diagram...

Icon

Infoga diagram


Net

I ett Net-diagram visas datavärdena som punkter sammanbundna med linjer i ett gitternät som påminner om ett spindelnät.

För varje rad med diagramdata, visas en radie på vilken informationen är plottad. Alla datavärden visas med samma skala, så alla datavärden bör ha ungefär samma magnitud.

Stötta oss!