Diagramtyp, linje

På den första sidan i Diagramguiden kan du välja en diagramtyp.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Infoga - Diagram...

Icon

Infoga diagram


Linje

I ett linjediagram visas värdena som punkter på Y-axeln. På X-axeln visas kategorierna. Y-värdena i varje dataserie kan sammanbindas med en linje.

Endast punkter - denna undertyp plottar endast punkter.

Punkter och linjer - denna undertyp plottar punkter och sammanfogar punkter från samma dataserie med en linje.

Endast linjer - denna undertyp plottar endast linjer.

3D-linjer - denna undertyp sammanfogar punkter från samma dataserie med en 3D-linje.

Markera stapelserier för att ordna punkternas Y-värden kumulativt ovanför varandra. Y-värdena representerar inte längre absoluta värden, med undantag för den första kolumnen som dras längst ned vid de staplade punkterna. Om du väljer Procent, skalas Y-värdena som procentandelar av hela kategorin.

Välj en linjetyp från listan för att ange hur punkterna ska kopplas samman. Du kan välja mellan Raka linjer, Utjämnade linjer för att rita kurvor genom punkterna eller Stegade linjer för att rita linjer som "stegar" från punkt till punkt. Klicka på Egenskaper för att ändra egenskaperna för utjämnade eller stegade linjer.

Stötta oss!