Diagramtyp, kolumn och stapel

På den första sidan i Diagramguiden kan du välja en diagramtyp.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Infoga - Diagram...

Icon

Infoga diagram


Kolumn

Denna typ visar ett stapeldiagram eller stolpdiagram med vertikalstreck. Höjden på varje stapel är proportionell mot dess värde. På X-axeln visas kategorierna. På Y-axeln visas värdena för varje kategori.

Normal - denna undertyp visar alla datavärden som hör till en kategori bredvid varandra. Huvudfokus ligger på de enskilda absoluta värdena, jämfört med alla andra värden.

Staplade - denna undertyp visar datavärdena för varje kategori ovanpå varandra. Huvudfokus ligger på det samlade kategorivärdet och de enskilda bidragen av varje värde inom kategorin.

Procent - denna undertyp visar den relativa procentandelen av varje datavärde med avseende på hela värdet för kategorin. Huvudfokus ligger på de relativa bidragen av varje värde till kategorins samlade värde.

Du kan aktivera en 3D-vy över datavärdena. Det "realistiska" schemat försöker ge bästa 3D-utseende. Det "enkla" schemat försöker efterlikna diagramutseendet hos andra Office-produkter.

För 3D-diagram - du kan välja form på datavärdena från Ruta, Cylinder, Kon och Pyramid.

Stapel

Denna typ visar ett stapeldiagram eller stolpdiagram med horisontalstreck. Längden på varje stapel är proportionell mot dess värde. På Y-axeln visas kategorierna. På X-axeln visas värdena för varje kategori.

Undertyperna är desamma som för typen Kolumn.

Stötta oss!