Diagramtypen bubbel

På den första sidan i Diagramguiden kan du välja en diagramtyp.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Infoga - Diagram...

Icon

Infoga diagram


Bubbla

Ett bubbeldiagram visar relationen mellan tre variabler. Två variabler används till positionen för X-axeln respektive Y-axeln, medan den tredje variabeln visas som varje bubblas relativa storlek.

Dataseriens dialogruta för ett bubbeldiagram har en post som definierar dataområdet för bubblornas storlekar.

Stötta oss!