Diagramtyp, ytdiagram

På den första sidan i Diagramguiden kan du välja en diagramtyp.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Infoga - Diagram...

Icon

Infoga diagram


Område

I ett ytdiagram visas värdena som punkter på Y-axeln. På X-axeln visas kategorierna. Y-värdena i varje dataserie är sammanbundna av en linje.! Området mellan två linjer är fyllt med en färg. Ytdiagrammets fokus är att framhäva ändringarna från en kategori till nästa.

Normal - denna undertyp plottar alla värden som absoluta Y-värden. Först plottas området i den sista kolumnen i dataområdet, sedan nästa och så vidare, och till slut ritas den första kolumnen data. Så om värdena i den första kolumnen är högre än andra värden, kommer det sista ritade området att dölja de andra områdena.

Staplade - dessa undertyper plottar värden som staplas kumulativt på varandra. Det garanterar att alla värden är synliga och att inga datamängder döljs av andra. Men Y-värdena representerar inte längre absoluta värden, med undantag för den sista kolumnen som dras längst ned i de staplade områdena.

Procent - denna undertyp plottar värden som staplas kumulativt på varandra och skalas som procentandelar av hela kategorin.

Stötta oss!