3D-vy

Du kan välja en diagramtyp på första sidan i Diagramguiden eller på snabbmenyn för ett diagram.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Infoga - Diagram...

Icon

Infoga diagram


Tryck Shift+F1 och håll muspekaren över en kontrollkomponent för att visa en kort hjälptext för komponenten.

Förhandsgranskningen av diagrammet speglar de nya inställningarna som du anger i dialogrutan.

För ett 3D-diagram kan du välja Format - 3D-vy för att ställa in perspektiv, utseende och ljuseffekter.

Perspektiv

Ställ in alla vinklar på 0 för att visa diagrammet framifrån. Tårtdiagram och cirkeldiagram visas som cirklar.

Om rätvinkliga axlar är aktiverade kan du bara rotera innehållet i diagrammet i X- och Y-riktning, det vill säga parallellt med diagramkanter.

Ett X-värde på 90, med Y och Z inställda på 0, ger en vy uppifrån och ned på diagrammet. Om du anger X till -90, ser du diagrammet underifrån.

Rotationerna tillämpas i ordningen först X, sedan Y, sist Z.

När skuggning har aktiverats och du roterar ett diagram, roteras belysningen som om den är fäst vid diagrammet.

Symbolen Info

Rotationsaxlarna hänför sig alltid till sidan, inte till diagrammets axlar. Det här skiljer sig från en del andra diagramprogram.


Markera kryssrutan Perspektiv om du vill visa diagrammet i centralperspektiv som genom en kameralins i stället för att använda parallellprojektion.

Ange fokuslängden med rotationsknappen. 100% ger en perspektivvy där en kant på långt avstånd i diagrammet ser ungefär hälften så stor ut som en kant på nära håll.

Symbolen Info

Äldre versioner av LibreOffice kan inte visa perspektiv i procentandelar på samma sätt som den aktuella versionen.


Utseende

När du väljer ett schema ställs kryssrutorna och ljuskällorna in i enlighet därmed.

Ljuseffekter

Set the light sources for the 3D view.

Stötta oss!