Egenskaper för stegade linjer

I ett diagram som visar linjer (av typen Linje eller XY), kan du välja att förbinda punkterna med steg i stället för raka linjer. En del alternativ styr egenskaperna för dessa steg.

Så här använder du det här kommandot...

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.


Olika stegtyper

Stötta oss!