Utjämnade linjeegenskaper

I ett diagram som visar linjer (av typen Linje eller XY), kan du välja att visa kurvor i stället för raka linjer. En del alternativ styr egenskaperna för dessa kurvor.

Så här använder du det här kommandot...

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.


Tryck Shift+F1 och håll muspekaren över en kontrollkomponent för att visa en kort hjälptext för komponenten.

Så här ändrar du linjeegenskaperna

  1. Välj kubisk spline eller B-spline.

    Dessaa är matematiska modeller som påverkar kurvornas utseende. Kurvorna skapas genom att sammanfoga polynomsegmenten.

  2. Ange ev. upplösningen. Ju högre värde, desto mer utjämnad linje.

  3. För B-spline-linjer har du möjlighet att ange graden av polynom.

Stötta oss!