Placering

Gör att du kan ändra ordningsföljden för diagrammets dataserier i efterhand.

Dataposternas positioner i datatabellen förblir oförändrade. Du kan bara använda kommandona när du infogar ett diagram i LibreOffice Calc.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)


Varningssymbol

Den här funktionen är bara tillgänglig om du visar data i kolumner. Det går inte att växla till datavisning i rader.


Längre fram

Flyttar den markerade dataserien framåt (åt höger).

Längre bak

Flyttar den markerade dataserien bakåt (åt vänster).

Stötta oss!