Diagramgolv

Öppnar dialogrutan Diagramgolv där du kan ändra egenskaperna för diagramgolvet. Diagramgolvet är det nedersta området i ett 3D-diagram. Den här funktionen är bara tillgänglig för 3D-diagram.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Chart Floor (Charts)


Linje

Ange formateringsalternativ för en markerad linje eller en linje som du tänker rita. Du kan också lägga till linjeslut i en linje.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparens

Anger genomskinlighetsalternativ för det markerade objektets fyllning.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!