Diagramgolv

Öppnar dialogrutan Diagramgolv där du kan ändra egenskaperna för diagramgolvet. Diagramgolvet är det nedersta området i ett 3D-diagram. Den här funktionen är bara tillgänglig för 3D-diagram.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Chart Floor (Charts)


Linje

Ange formateringsalternativ för en markerad linje eller en linje som du tänker rita. Du kan också lägga till linjeslut i en linje.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparens

Anger genomskinlighetsalternativ för det markerade objektets fyllning.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!