Diagramvägg

Öppnar dialogrutan Diagramvägg där du kan ändra egenskaperna för diagramväggen. Diagramväggen är den vertikala bakgrunden bakom dataområdet i diagrammet.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Format - Diagramvägg - Diagram (Diagram)


Linje

Ange formateringsalternativ för en markerad linje eller en linje som du tänker rita. Du kan också lägga till linjeslut i en linje.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparens

Anger genomskinlighetsalternativ för det markerade objektets fyllning.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!