Diagramvägg

Öppnar dialogrutan Diagramvägg där du kan ändra egenskaperna för diagramväggen. Diagramväggen är den vertikala bakgrunden bakom dataområdet i diagrammet.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Format - Diagramvägg - Diagram (Diagram)


Linje

Ange formateringsalternativ för en markerad linje eller en linje som du tänker rita. Du kan också lägga till linjeslut i en linje.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparens

Anger genomskinlighetsalternativ för det markerade objektets fyllning.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!