Gitter

Öppnar dialogrutan Gitter där du kan definiera egenskaper för gitter.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Grid - X, Y, Z Axis Major Grid/ X, Y, Z Minor Grid/ All Axis Grids (Charts)


Linje

Ange formateringsalternativ för en markerad linje eller en linje som du tänker rita. Du kan också lägga till linjeslut i en linje.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!