Gitter

Öppnar en undermeny där du kan markera det gitter som du vill formatera.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Grid (Charts)


X-axelhuvudgitter

Öppnar dialogrutan Gitter där du kan definiera egenskaper för gitter.

Y-axelhuvudgitter

Öppnar dialogrutan Gitter där du kan definiera egenskaper för gitter.

Z-axelhuvudgitter

Öppnar dialogrutan Gitter där du kan definiera egenskaper för gitter.

X-axelstödgitter

Öppnar dialogrutan Gitter där du kan definiera egenskaper för gitter.

Y-axelstödgitter

Öppnar dialogrutan Gitter där du kan definiera egenskaper för gitter.

Z-axelstödgitter

Öppnar dialogrutan Gitter där du kan definiera egenskaper för gitter.

Alla axelgitter

Öppnar dialogrutan Gitter där du kan definiera egenskaper för gitter.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!