placering

Kontrollerar axelns placering.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Format - Axel - X-axel - Positioneringflik (Diagram)


Axellinje

Välj var den andra axeln ska korsa: vid början, vid slutet, vid ett specifikt värde eller en kategori.

Position Axis

On tick marks

Specifies that the axis is positioned on the first/last tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at the value axis.

Between tick marks

Specifies that the axis is positioned between the tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at a distance from the value axis.

Etiketter

Placera etiketter

Välj var etiketterna ska placeras: nära axel, nära axel (på andra sedan), utanför början eller utanför slutet.

Intervallmarkeringar

Huvud:

Anger om markeringarna ska vara på axelns in- eller utsida. Det går att kombinera båda. Markeringarna visa då på båda sidor.

Inre

Anger att markeringarna placeras på axelns insida.

Yttre

Anger att markeringar placeras på axelns utsida.

Del:

I det här området kan du definiera markeringsstreck mellan axelmarkeringarna. Du kan aktivera båda fälten. Detta innebär att en heldragen markeringslinje dras från utsidan till insidan.

Inre

Anger att markeringar för mindre intervall placeras på axelns insida.

Yttre

Anger att markeringar för mindre intervall placeras på axelns utsida.

Placera markeringar

Välj var markeringarna ska placeras: vid etiketter, vid axel, vid andra axeln och etiketter.

Stötta oss!