Axlar

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis. The name of the dialog depends on the selected axis.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)


Y-axelns dialogruta är mera omfattande. För XY-diagram är även X-axelns dialogruta utökad med fliken Skalning.

note

X-axeln kan bara skalas i diagramtypen XY.


Linje

Ange formateringsalternativ för en markerad linje eller en linje som du tänker rita. Du kan också lägga till linjeslut i en linje.

Ange den formatering och det teckensnitt du vill använda.

Etikett

Ändrar justeringen för axlar eller rubriketiketter.

Stötta oss!