Förklaring

Definierar inramning, yta och teckeneffekt för en förklaring.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)


Linje

Ange formateringsalternativ för en markerad linje eller en linje som du tänker rita. Du kan också lägga till linjeslut i en linje.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparens

Anger genomskinlighetsalternativ för det markerade objektets fyllning.

Ange den formatering och det teckensnitt du vill använda.

Placering

Öppnar dialogrutan Förklaring där du kan ändra förklaringarnas placering i diagrammet och ange om förklaringen ska visas.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!