Etikett

Ändrar justeringen för axlar eller rubriketiketter.

En del av alternativen som Àr listade hÀr Àr inte tillgÀngliga för alla etiketter. Det finns t.ex. olika alternativ för 2D- och 3D-objektsetiketter.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Format - Axis (Charts)


Visa etikett

Anger om axeletiketterna ska visas eller döljas.

Med ikonen Axelrubrik pÄ/av pÄ verktygsraden Formatering kan du vÀxla mellan att aktivera och inaktivera etiketter för alla axlar.

Ikon

Axlar pÄ/av

Rotera etikett

Definierar cellinnehÄllets textriktning. Klicka pÄ en av ABCD-knapparna om du vill tilldela den riktning som krÀvs.

ABCD-hjul

Genom att klicka nÄgonstans pÄ hjulet faststÀller du orienteringen för den variabla texten. BokstÀverna ABCD pÄ knappen motsvarar den nya instÀllningen.

ABCD-knapp

Ger cellinnehÄllet en vertikal textorientering.

Symbolen Info

En lodrÀt X-axeletikett kan komma att "klippas av" av X-axelns linje.


Grader

Gör att du manuellt kan ange orienteringens vinkel.

Textflöde

BestÀmmer dataetikettens textflöde.

Överlappning

Anger att text i celler kan överlappa andra celler. Detta Àr speciellt anvÀndbart om det Àr ont om utrymme. Det hÀr alternativet Àr inte tillgÀngligt tillsammans med andra rubrikriktningar.

Brytning

TillÄter en textbrytning.

Följande alternativ Àr inte alltid tillgÀngliga:

Placering

Alternativen under den hÀr fliken Àr bara tillgÀngliga för 2D-diagram, under Format - Axel - Y-axel eller X-axel. I det hÀr omrÄdet kan du definiera justeringen för nummeretiketterna pÄ X- och Y-axlarna.

Bredvid varandra

Ordnar nummer pÄ axeln sida vid sida.

Upphöjt/nedsÀnkt

Gör numren pÄ axeln nedsÀnkta, jÀmna nummer lÀgre Àn udda nummer.

NedsÀnkt/upphöjt

Gör numren pÄ axeln nedsÀnkta, udda nummer lÀgre Àn jÀmna nummer.

Automatiskt

Ordnar numren pÄ axlarna automatiskt.

Symbolen Info

Om diagrammet Àr för litet kan det uppstÄ problem med att visa etiketter. Du undviker detta genom att antingen förstora vyn eller minska teckensnittets storlek.


Skrivriktning

Ange den textriktning som ska gÀlla i ett stycke med complex textlayout (CTL). Den hÀr funktionen Àr endast tillgÀnglig om stödet för komplex textlayout Àr aktivt.

Please support us!