Rubrik

Ändrar egenskaperna för den markerade rubriken eller alla rubriker samtidigt.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Format - Formatera markering - Rubrik (Diagram)


Linje

Ange formateringsalternativ för en markerad linje eller en linje som du tänker rita. Du kan också lägga till linjeslut i en linje.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparens

Anger genomskinlighetsalternativ för det markerade objektets fyllning.

Ange den formatering och det teckensnitt du vill använda.

Justering

Ändrar diagramrubrikens justering.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!