Justering

Ändrar diagramrubrikens justering.

En del av alternativen är inte tillgängliga för alla typer av etiketter. Det finns t.ex. olika alternativ för 2D- och 3D-etiketter.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Title (Charts)


Rotera etikett

Definierar cellinnehållets textriktning. Klicka på en av ABCD-knapparna om du vill tilldela den riktning som krävs.

ABCD-hjul

Genom att klicka någonstans på hjulet fastställer du orienteringen för den variabla texten. Bokstäverna ABCD på knappen motsvarar den nya inställningen.

ABCD-knapp

Ger cellinnehållet en vertikal textorientering.

Symbolen Info

En lodrät X-axeletikett kan komma att "klippas av" av X-axelns linje.


Grader

Gör att du manuellt kan ange orienteringens vinkel.

Symbolen Info

Tänk på att det kan uppstå problem med att visa etiketteringen i diagram med för liten visningsstorlek. Du kan undvika detta genom att antingen förstora visningen eller minska teckenstorleken.


Stötta oss!