Rubrik

Med menyalternativet Rubrik öppnar du en undermeny till alternativ som du använder för att redigera egenskaperna för rubrikerna i diagrammet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Title (Charts)


Huvudrubrik

Ändrar egenskaperna för den valda rubriken.

Underrubrik

Ändrar egenskaperna för den valda rubriken.

X-axelns rubrik

Ändrar egenskaperna för den valda rubriken.

Y-axelns namn

Ändrar egenskaperna för den markerade rubriken eller alla rubriker samtidigt.

Z-axelns namn

Ändrar egenskaperna för den valda rubriken.

Alla rubriker

Ändrar egenskaperna för den markerade rubriken eller alla rubriker samtidigt.

Stötta oss!