Dataserie

Använd för att ändra egenskaper i en markerad dataserie. Dialogrutan visas när en dataserie är markerad och du väljer Format - Formatera markering. Vissa menyalternativ är bara tillgängliga för 2D- eller 3D-diagram.

note

Ändringarna som du gör här påverkar hela dataserien. Om du t.ex. ändrar färgen, så ändras alla element som hör till den här dataserien.


Så här använder du det här kommandot...

Välj Format - Formatera markering - Dataserie (Diagram)


Linje

Ange formateringsalternativ för en markerad linje eller en linje som du tänker rita. Du kan också lägga till linjeslut i en linje.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparens

Anger genomskinlighetsalternativ för det markerade objektets fyllning.

Ange den formatering och det teckensnitt du vill använda.

Dataetiketter

Öppnar dialogrutan Dataetiketter där du kan ange dataetiketter.

Y-felstaplar

Använd dialogen X- eller Y-felstaplar för att visa felstaplar för 2D diagram.

Alternativ

Använd den här dialogrutan för att definiera vissa alternativ som är tillgängliga för vissa diagramtyper. Innehållet i dialogrutan Alternativ varierar beroende på diagramtyp.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!