Datapunkt

I den här dialogrutan kan du ändra egenskaper för en markerad datapunkt. Dialogrutan visas när du väljer Format - Formatera markering och endast en datapunkt är markerad. Vissa menyalternativ är bara tillgängliga för 2D- eller 3D-diagram.

note

De ändringar som görs påverkar bara den aktuella datapunkten. Om du t.ex. redigerar färgen för en list kommer bara färgen för just den listen att ändras.


Så här använder du det här kommandot...

Välj Format - Formatera markering - Datapunkt (Diagram)


Linje

Ange formateringsalternativ för en markerad linje eller en linje som du tänker rita. Du kan också lägga till linjeslut i en linje.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparens

Anger genomskinlighetsalternativ för det markerade objektets fyllning.

Ange den formatering och det teckensnitt du vill använda.

Dataetiketter

Öppnar dialogrutan Dataetiketter där du kan ange dataetiketter.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!