Formatera markering

Formaterar det markerade objektet. Beroende på vilket objekt som är markerat öppnar kommandot dialogrutor som du även kan öppna med följande kommandon på Format-menyn:

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Format Selection (Charts)


Diagramvägg...

Öppnar dialogrutan Diagramvägg där du kan ändra egenskaperna för diagramväggen. Diagramväggen är den vertikala bakgrunden bakom dataområdet i diagrammet.

Diagramområde...

Öppnar dialogrutan Diagramområde där du kan ändra egenskaperna för diagramområdet. Diagramområdet är bakgrunden bakom alla element i diagrammet.

Diagramgolv...

Öppnar dialogrutan Diagramgolv där du kan ändra egenskaperna för diagramgolvet. Diagramgolvet är det nedersta området i ett 3D-diagram. Den här funktionen är bara tillgänglig för 3D-diagram.

Rubrik

Ändrar egenskaperna för den valda rubriken.

Förklaring...

Definierar inramning, yta och teckeneffekt för en förklaring.

X-axel...

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Y-axel...

Öppnar dialogrutan Y-axel där du kan ändra Y-axelns egenskaper.

Gitter

Öppnar dialogrutan Gitter där du kan definiera egenskaper för gitter.

Datapunkt

I den här dialogrutan kan du ändra egenskaper för en markerad datapunkt. Dialogrutan visas när du väljer Format - Formatera markering och endast en datapunkt är markerad. Vissa menyalternativ är bara tillgängliga för 2D- eller 3D-diagram.

Dataserie

Använd för att ändra egenskaper i en markerad dataserie. Dialogrutan visas när en dataserie är markerad och du väljer Format - Formatera markering. Vissa menyalternativ är bara tillgängliga för 2D- eller 3D-diagram.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!