Gitter

Du kan dela upp axlarna i mindre avsnitt genom att tilldela dem gitter. På så sätt får du bättre överblick över diagrammet, särskilt om du arbetar med stora diagram. Y-axelns huvudgitter är aktiverat som standard.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Grids (Charts)

På verktygsraden Formatering klickar du på

Ikon

Horisontella stödlinjer

Ikon

Vertikala stödlinjer


Huvudgitter

Definierar vilken axel som ska ställas in som huvudgitter.

X-axel

Lägger till gitter på diagrammets X-axel.

The Vertical Grids icon on the Formatting bar toggles the visibility of the grid display for the X axis. It switches between the three states: no grid, major grid and both major and minor grids displayed. The change will affect check boxes in Insert - Grids.

Ikon

Horisontella stödlinjer

Y-axel

Lägger till gitter på diagrammets Y-axel.

The Horizontal Grids icon on the Formatting bar toggles the visibility of the grid display for the Y axis. It switches between the three states: no grid, major grid and both major and minor grids displayed. The change will affect check boxes in Insert - Grids.

Ikon

Vertikala stödlinjer

Z-axel

Lägger till gitter på diagrammets Z-axel. Det här alternativet är bara tillgängligt om du arbetar med 3D-diagram.

Stödgitter

Här kan du infoga ett stödgitter för varje axel. Genom att infoga stödgitter för axeln minskar du avstånden mellan huvudgittren.

X-axel

Lägger till gitter som delar X-axeln i mindre avsnitt.

Y-axel

Lägger till gitter som delar Y-axeln i mindre avsnitt.

Z-axel

Lägger till gitter som delar Z-axeln i mindre avsnitt. Det här alternativet är bara tillgängligt om du arbetar med 3D-diagram.

Stötta oss!