X-/Y-felstaplar

Använd dialogen X- eller Y-felstaplar för att visa felstaplar för 2D diagram.

Om ett element i en dataserie är markerat så fungerar det här kommandot enbart på den dataserien. Om inget element är markerat fungerar kommandot däremot på alla dataserier.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - X Error Bars, or Insert - Y Error Bars (Charts)


En felstapel är en indikatorlinje som sträcker sig över ett område från x/y - Negativtfelvärde till x/y + Positivtfelvärde. I det här fallet är x eller y värdet för datapunkten. När "standardavvikelse" har markerats är x eller y medelvärdet för dataserien. Negativtfelvärde och Positivtfelvärde är beloppen som har beräknats av felstapelfunktionen eller belopp som uttryckligen angetts.

Symbolen Info

Menykommandot Infoga - X-/Y-felstaplar är för 2D-diagram.


Felkategori

I områdetFelkategori kan du välja hur felkategorin ska visas.

Utan

Does not show any error bars.

Konstant värde

Displays constant values that you specify in the Parameters area.

Procentuell

Displays a percentage. The display refers to the corresponding data point. Set the percentage in the Parameters area.

Funktioner

Välj en funktion för att beräkna felstaplarna.

Standardfel: Visar standardfelet.

Variance: Displays the variance calculated from the number of data points and respective values.

Standard Deviation: Displays the standard deviation (square root of the variance). Unlike other functions, error bars are centered on the mean.

Error Margin: Displays the highest error margin in percent according to the highest value of the data group. Set the percentage in the Parameters area.

Cellområde

Klicka på Cellområde och ange ett cellområde som de positiva och negativa felstapelvärdena ska tas från.

Från datatabell

Om du vill skapa ett diagram med egna data anger du felstapelvärden i diagramdatatabellen. I dialogrutan Datatabell visas ytterligare kolumner vid namn Positiva X- eller Y-felstaplar och Negativa X- eller Y-felstaplar.

Samma värde för båda

Enable to use the positive error values also as negative error values. You can only change the value of the "Positive (+)" box. That value gets copied to the "Negative (-)" box automatically.

Error Indicator

Specifies the error indicator.

Positivt och negativt

Visar positiva och negativa felstaplar.

Positivt

Visar endast positiva felstaplar.

Negativt

Visar endast negativa felstaplar.

Stötta oss!