Axlar

Anger de axlar som ska visas i diagrammet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Axes (Charts)


Huvudaxel

X-axel

Visar X-axeln som en linje med indelningar.

Y-axel

Visar Y-axeln som en linje med indelningar.

Z-axel

Visar Z-axeln som en linje med indelningar. Den här axeln kan bara visas i 3D-diagram.

Sekundär axel

I det här området kan du tilldela diagrammet en andra axel. Om en dataserie redan har tilldelats den här axeln, visar LibreOffice automatiskt axeln och etiketten. De här inställningarna kan du stänga av i efterhand. Om det inte finns någon tilldelning till denna axel, och du aktiverar det här området, tillämpas värdena för den primära Y-axeln på den sekundära axeln.

X-axel

Visar en sekundär X-axel i diagrammet.

Y-axel

Visar en sekundär Y-axel i diagrammet.

Symbolen Tips

Huvudaxeln och den sekundära axeln kan ha olika skalning. Du kan t.ex. skala en axel till 5 cm och den andra till 4 cm.


Stötta oss!