Dataetiketter

Öppnar dialogrutan Dataetiketter där du kan ange dataetiketter.

Om ett element i en dataserie är markerat så fungerar det här kommandot enbart på den dataserien. Om inget element är markerat fungerar kommandot däremot på alla dataserier.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Data Labels (Charts)

Välj Format - Formatera markering - Datapunkt/Dataserie - Dataetiketter (för dataserie och datapunkt) (Diagram)


Visa värde som tal

Visar de absoluta värdena för datapunkterna.

Talformat

Öppnar en dialogruta där du kan välja talformat.

Visa värde i procent

Visar procenten för datapunkterna i varje kolumn.

Procentformat

Öppnar en dialogruta där du kan välja procentformat.

Visa kategori

Visar datapunkternas textetiketter.

Visa seriemönster

Visar förklaringsikoner bredvid varje datapunktsetikett.

Avgränsare

Markerar avgränsaren mellan flera textsträngar för samma objekt.

Placering

Markerar var dataetiketter ska placeras i förhållande till objekten.

Skrivriktning

Ange den textriktning som ska gälla i ett stycke med complex textlayout (CTL). Den här funktionen är endast tillgänglig om stödet för komplex textlayout är aktivt.

Rotera text

Bestäm dataetiketternas textorientering genom att klicka på den runda knappen.

Ange rotationsvinkeln för dataetiketterna motsols.

Stötta oss!