Förklaring

Öppnar dialogrutan Förklaring där du kan ändra förklaringarnas placering i diagrammet och ange om förklaringen ska visas.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Legend (Charts)

Välj Format - Förklaring - Position (Diagram)


Om du vill visa eller dölja en förklaring klickar du på Förklaring på/av på verktygsraden Formatering.

Ikon

Förklaring på/av

Visa

Anger om en förklaring för diagrammet ska visas. Det här alternativet är bara synligt om du öppnar dialogrutan genom att välja Infoga - Förklaring.

Placering

Markera förklaringens placering:

Till vänster

Placerar förklaringen till vänster om diagrammet.

Uppe

Placerar förklaringen högst upp i diagrammet.

Till höger

Placerar förklaringen till höger om diagrammet.

Nere

Placerar förklaringen längst ned i diagrammet.

Textorientering

This feature is only available if complex text layout support is enabled in - Languages and Locales - General.

Skrivriktning

Ange den textriktning som ska gälla i ett stycke med complex textlayout (CTL). Den här funktionen är endast tillgänglig om stödet för komplex textlayout är aktivt.

Overlay

Specifies whether the legend should overlap the chart. Turning off this option is useful if you want to display the legend above an empty part of the chart area instead of beside it. This way the drawing area can fill the whole chart area, increasing its readability.

Stötta oss!