Förklaring

Öppnar dialogrutan Förklaring dĂ€r du kan Ă€ndra förklaringarnas placering i diagrammet och ange om förklaringen ska visas.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Insert - Legend (Charts)

VÀlj Format - Förklaring - Position (Diagram)


Om du vill visa eller dölja en förklaring klickar du pÄ Förklaring pÄ/av pÄ verktygsraden Formatering.

Ikon

Förklaring pÄ/av

Visa

Anger om en förklaring för diagrammet ska visas. Det hÀr alternativet Àr bara synligt om du öppnar dialogrutan genom att vÀlja Infoga - Förklaring.

Placering

Markera förklaringens placering:

Till vÀnster

Placerar förklaringen till vÀnster om diagrammet.

Uppe

Placerar förklaringen högst upp i diagrammet.

Till höger

Placerar förklaringen till höger om diagrammet.

Nere

Placerar förklaringen lÀngst ned i diagrammet.

Textorientering

This feature is only available if complex text layout support is enabled in - Language settings - Languages.

Skrivriktning

Ange den textriktning som ska gÀlla i ett stycke med complex textlayout (CTL). Den hÀr funktionen Àr endast tillgÀnglig om stödet för komplex textlayout Àr aktivt.

Overlay

Specifies whether the legend should overlap the chart. Turning off this option is useful if you want to display the legend above an empty part of the chart area instead of beside it. This way the drawing area can fill the whole chart area, increasing its readability.

Please support us!