Rubrik

Öppnar en dialogruta där du kan ange eller ändra namnen i ett diagram. Du kan ange text till huvudrubriken, underrubriken och axeletiketterna, samt ange om de ska visas.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Infoga - Rubrik(Diagram)


Rubrik

Ange önskad rubrik för diagrammet. Den kommer att visas över diagrammet.

Underrubrik

Ange önskad underrubrik för diagrammet. Den kommer att visas under rubriken som angetts i Rubrikfältet.

Axlar

X-axel

Ange önskat namn på diagrammets X- och Y-axlar.

Y-axel

Ange önskat namn på diagrammets Y-axel.

Z-axel

Ange önskat namn på diagrammets Z-axel. Detta alternativ är endast tillgängligt för 3-D diagram.

Sekundära axlar

X-axel

Ange den önskade sekundärrubriken för diagrammets X-axel. Det kommer att synas på motsatta sidan av diagrammet som X-axelrubriken.

Y-axel

Ange den önskade sekundärrubriken för diagrammets Y-axel. Det kommer att synas på motsatta sidan av diagrammet som Y-axelrubriken.

Stötta oss!