Datatabell

Opens the Data Table dialog where you can edit the chart data.

Dialogrutan Datatabell är inte tillgänglig om du infogar ett diagram som baseras på ett Calc-ark eller en Writer-tabell.

Symbolen Info

Vissa ändringar visas först efter att du stänger och sedan öppnar dialogrutan på nytt.


Så här använder du det här kommandot...

Välj Visa - Diagramdatatabell (Diagram)

På verktygsraden Formatering klickar du på

Ikon

Diagramdata


Tryck Shift+F1 och håll muspekaren över en kontrollkomponent för att visa en kort hjälptext för komponenten.

Så här ändrar du diagramdata

När du skapar ett diagram som bygger på standarddata, eller när du kopierar ett diagram till ditt dokument, kan du öppna dialogrutan Datatabell och ange dina egna data. Diagrammet svarar på informationen i en "live preview" (livebild på skärmen).

Stäng dialogrutan Diagramdata för att tillämpa alla ändringarna på diagrammet. Välj Redigera - Ångra för att avbryta ändringarna.

  1. Infoga eller välj ett diagram som inte bygger på befintliga celldata.

  2. Välj Visa - Diagramdatatabell om du vill öppna dialogrutan Datatabell.

    Dataserien ordnas i kolumner. Kolumnen längst till vänster används för att ange kategori respektive dataetiketter. Innehållet i kolumnen längst till vänster formateras alltid som text. Du kan infoga fler textkolumner som används som hierarkiska etiketter.

  3. Klicka på en cell i dialogrutan och ändra innehållet. Klicka på en annan cell för att se det ändrade innehållet i förhandsgranskningen.

  4. Ange namnet på dataserien i textrutan ovanför kolumnen.

  5. Använd ikonerna ovanför tabellen för att infoga eller ta bort rader och kolumner. När det gäller dataserier med flera kolumner, kan endast hela dataserier infogas eller tas bort.

  6. Dataseriernas ordning i diagrammet är densamma som i datatabellen. Använd ikonen Flytta serier åt höger för att byta plats på den aktuella kolumnen mot höger angränsande.

  7. Kategoriernas eller datapunkternas ordning i diagrammet är detsamma som i datatabellen. Använd ikonen Flytta rader nedåt för att byta plats på den aktuella raden mot den angränsande nedanför.

Stötta oss!