Så hittar du den här funktionen...

Välj Visa - Diagramdatatabell (Diagram)

På verktygsraden Formatering klickar du på

Ikon

Diagramdata

Välj Infoga - Rubrik(Diagram)

Choose Insert - Legend (Charts)

Välj Format - Förklaring - Position (Diagram)

Choose Insert - Data Labels (Charts)

Välj Format - Formatera markering - Datapunkt/Dataserie - Dataetiketter (för dataserie och datapunkt) (Diagram)

Choose Insert - Axes (Charts)

Choose Insert - Grids (Charts)

På verktygsraden Formatering klickar du på

Ikon

Horisontella stödlinjer

Ikon

Vertikala stödlinjer

Choose Insert - X Error Bars, or Insert - Y Error Bars (Charts)

Välj Infoga - Trendlinje (Diagram)

Choose Insert - Special Character (Charts)

Choose Format - Format Selection (Charts)

Välj Format - Formatera markering - Datapunkt (Diagram)

Välj Format - Formatera markering - Dataserie (Diagram)

Välj Format - Formatera markering - Dataserie - Alternativ (Diagram)

Choose Format - Title (Charts)

Välj Format - Formatera markering - Rubrik (Diagram)

Välj Format - Formatera markering - Rubrik (Diagram)

Choose Format - Title (Charts)

Choose Format - Axis (Charts)

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)

Välj Format - Axel - Y-axel - Skala(Diagram)

Välj Format - Axel - X-axel - Positioneringflik (Diagram)

Välj Format - Axel - Y-axel - Positioneringflik (Diagram)

Choose Format - Grid (Charts)

Choose Format - Grid - X, Y, Z Axis Major Grid/ X, Y, Z Minor Grid/ All Axis Grids (Charts)

Välj Format - Diagramvägg - Diagram (Diagram)

Choose Format - Chart Floor (Charts)

Choose Format - Chart Area (Charts)

Choose Format - Chart Type (Charts)

På verktygsraden Formatering klickar du på

Ikon

Redigera diagramtyp

Choose Format - 3D View (Charts)

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)

Ikon

Horisontella stödlinjer

Ikon

Axlar på/av

Ikon

Vertikala stödlinjer

Icon

Infoga diagram

Välj Infoga - Diagram...

Icon

Infoga diagram

Välj Infoga - Diagram...

Icon

Infoga diagram

Dubbelklicka på ett diagram och välj sedan Format - Dataområden

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Smooth in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

Stötta oss!