LibreOffice Calc-funktioner

LibreOffice Calc är ett kalkylprogram som du använder för att beräkna, analysera och hantera dina data. Du kan även importera och ändra Microsoft Excel-kalkylblad.

Beräkningar

LibreOffice Calc erbjuder olika funktioner, inklusive statistk- och finansfunktioner, som du kan använda för att skapa formler och utföra komplexa beräkningar på dina data.

Du kan också använda Funktionsguiden som hjälp när du skapar formler.

Vad-händer-om-beräkningar

En intressant funktion är att du direkt kan visa resultaten efter att en faktor ändrats i beräkningar som består av flera faktorer. Du kan t.ex. visa hur en ändrad tidsperiod i en låneberäkning påverkar räntor och amorteringar. Dessutom kan du hantera större tabeller genom att använda olika fördefinierade scenarion.

Databasfunktioner

Använd kalkylblad för att ordna, spara och filtrera data.

Med LibreOffice Calc kan du dra och släppa tabeller från databaser, eller använda ett kalkylblad som datakälla när du skapar standardbrev i LibreOffice Writer.

Disponera data

Med några få musklickningar kan du ändra ett kalkylblad så att vissa dataområden visas eller döljs, formatera områden enligt speciella villkor och snabbt beräkna delsummor och totalsummor.

Dynamiska diagram

Med LibreOffice Calc kan du presentera tabelldata i dynamiska diagram som uppdateras automatiskt med ändrade data.

Öppna och spara Microsoft-filer

Du kan använda filtren i LibreOffice för att konvertera Excel-filer eller för att öppna och spara i en rad andra format.

Stötta oss!