Verktygsraden Verktyg

På verktygsraden Verktyg har du tillgång till vanliga kommandon.

Infoga

Klicka på pilen bredvid ikonen om du vill öppna verktygsraden Infoga där du kan lägga till grafik och specialtecken i den aktuella tabellen.

Symbol

Infoga

Infoga celler

Klicka på pilen bredvid ikonen om du vill öppna verktygsraden Infoga celler där du kan infoga celler och kolumner i den aktuella tabellen.

Symbol

Infoga celler

Controls

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Icon Select

Formulärkontroller

AutoFormat

Med det här kommandot kan du använda autoformat i ett markerat tabellområde och definiera egna autoformat.

AutoFormat Styles Icon

AutoFormat

Temaurval

Använder en formatering för de markerade cellerna.

Symbol

Temaurval

AutoFilter

Filtrerar automatiskt det markerade cellområdet och skapar listrutor som du kan använda för att bestämma vilka celler som ska visas.

Symbol

Automatiskt filter

Standardfilter

Gör att du kan ange filtreringsalternativ.

Ikon

Standardfilter

Specialfilter

Definierar ett filter som kan bestå av upp till åtta olika filtervillkor.

Start

Öppnar en dialogruta där du kan välja källa för pivottabellen innan du skapar tabellen.

Eurokonverterare

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Definiera

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

Målvärdessökning

Öppnar en dialogruta där du kan lösa en ekvation med en variabel.

Gruppering...

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

Symbol

Grupp-objekt

Upphäv gruppering

Upphäver grupperingen i markeringen. I en sammanflätad grupp tas de rader eller kolumner som lades till senast bort från gruppen.

Symbol

Ta bort gruppering

Stötta oss!