Verktygsraden Bild

Verktygsraden Bild visas när du infogar eller väljer en bild i ett kalkylblad.

Image Filter Bar

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Symbol

Filter

Grafikläge

Visar visningsattribut för det markerade grafikobjektet. Det inbäddade eller länkade grafikobjektet i filen påverkas inte, utan bara hur objektet visas.

Cellformatmallar

Grafikläge

Färg

Med verktygsraden Färg kan du redigera vissa egenskaper för det valda objektet.

Transparens

Anger objektets genomskinlighet. Möjliga värden ligger mellan 0 % (ogenomskinlig) och +100 % (transparent).

Ikon

Transparens

Beskära

Används för att beskära vyn av en infogad bild. Det är endast vyn som beskärs, inte bilden i sig. En bild måste vara markerad för att den ska kunna beskäras.

I Impress and Draw visas ingen dialogruta när du klickar på symbolen, men de åtta beskärningshandtagen visas. Öppna snabbmenyn för önskad bild och välj Beskär bild om du vill använda dialogrutan för beskärning.

Beskär bilden genom att dra i något av de åtta beskärningshandtagen.

symbol

Beskär

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

On Drawing Object Properties bar or Form Design bar, click

Icon Anchor

Anchor

Längst fram

Flyttar det markerade objektet längst upp i staplingsordningen, så att det befinner sig framför de andra objekten.

Icon Bring to Front

Längst fram

Längst bak

Flyttar det markerade objektet längst ned i staplingsordningen, så att det befinner sig bakom de andra objekten.

Icon Send to Back

Längst bak

Till förgrunden

Flyttar det markerade objektet framför texten.

Icon To Foreground

I förgrunden

Till bakgrunden

Flyttar det markerade objektet bakom text.

Icon To Background

I bakgrunden

Justering

Ändrar justeringen av markerade objekt.

Symbol

Justering

Stötta oss!