Print Preview Bar

The Print Preview bar is displayed when you choose File - Print Preview.

Föregående sida

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Previous Page

Föregående sida

Nästa sida

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Next Page

Nästa sida

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon First Page

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Last Page

Zoom In

Gör visningen av det aktuella dokumentet större. Den aktuella zoomfaktorn visas på statusraden.

Icon Zoom In

Zooma in

Zoom Out

Gör visningen av det aktuella dokumentet större eller mindre. Den aktuella zoomfaktorn visas på statusraden.

Icon

Zoomar ut

Helskärm

Döljer menyer och verktygsrader. Klicka på knappen Helskärm för att lämna helskärmsläget.

Sidformatering

Öppnar en dialogruta där du kan definiera utseendet på alla sidor i dokumentet.

Sidmarginaler

Visar eller döljer sidans marginaler. Marginaler kan dras med musen eller sättas under fliken Sida i dialogen Sidformatmall.

Skalningsfaktor

Detta reglage anger sidans skala för utskrivna tabeller. Skalningsfaktorn kan även ändras i Sidformat-dialogen under fliken Tabell.

Stäng förhandsgranskningen

För att avsluta förhandsgranskningen, klicka på knappen Stäng förhandsgranskningen.

Stötta oss!