Statuslist

Statuslisten visar information om den aktuellt blad.

Position i dokument

Visar numret för den aktuella tabellen och det totala antalet tabeller i kalkylbladet.

Aktuell sidformatmall

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Zooma

Anger den aktuella zoomfaktorn för sidvisningen.

Infogningsläge

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Markeringsläge

Switches between different selection modes.

Dokumentändring

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Digital signatur

Se även Digitala signaturer.

Standardformel, datum/klockslag, felmeddelande

Visar information om det aktuella dokumentet. Standardinställningen är att summan av innehållet i de markerade cellerna visas.

Stötta oss!