Formellist

Använd den här listen när du skriver in formler.

Namnruta

Visar referensen för den aktiva cellen, det markerade cellområdet eller namnet på området. Du kan också markera ett cellområde och sedan skriva ett namn på området i rutan Namn.

Kombinationsruta för tabellområde

Namnruta

Function

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Icon Function Wizard

Funktionsguiden

Select Function

Insert a function of a cell range into the current cell. The function can be Sum, Average, Minimum, Maximum and Count. Click in a cell, click this icon, select the function in the drop down list and optionally adjust the cell range. Or select some cells into which the function value will be inserted, then click the icon. The function result is added at the bottom of the range.

Icon Select Function

Select Function

Funktion

Lägger till en formel i den aktuella cellen. Klicka på den här ikonen och skriv in formeln på Inmatningsraden.

Icon

Funktion

Ignorera

Rensar innehållet på Inmatningsraden, eller ångrar ändringar du har gjort i en befintlig formel.

Symbol

Avbryt

Överta

Godkänner innehållet på Inmatningsraden och infogar innehållet i den aktuella cellen.

Symbol

Acceptera

Inmatningsrad

Skriv den formel som du ska lägga till i den aktiva cellen. Du kan också klicka på ikonen Funktionsguiden om du vill infoga en fördefinierad funktion i formeln.

Stötta oss!