Verktygsraden Textformatering

The Text Formatting Bar that is displayed when the cursor is in a text object, such as a text box or a drawing object, contains formatting and alignment commands.

Teckensnittsnamn

Gör att du kan markera ett teckensnittsnamn i listan eller ange ett direkt.

Du kan ange flera teckensnitt avgränsade med semikolon. LibreOffice använder varje namngivet teckensnitt i tur och ordning om det föregående teckensnittet inte är tillgängligt.

Ikon

Teckensnittsnamn

Teckenstorlek

Gör att du kan välja mellan olika teckenstorlekar från listan eller ange en storlek manuellt.

Fet

Gör den markerade texten fet. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet fetstilt. Om markeringen eller ordet redan är fetstilt tas formateringen bort.

Icon Bold

Fet

Kursiv

Gör den markerade texten kursiverad. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet kursiverat. Om markeringen eller ordet redan har kursiv stil tas kursiveringen bort.

Icon Italic

Kursiv

Understrykning

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Understruken

Teckensnittsfärg

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Symbol

Teckenfärg

Radavstånd: 1

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

Ikon

Radavstånd: 1

Radavstånd: 1,5

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Ikon

Radavstånd: 1,5

Radavstånd: 2

Sets the line spacing to two lines.

Ikon

Radavstånd: 2

Vänsterjusterad

Justerar stycket mot vänster sidmarginal.

Icon Align Left

Vänsterjusterad

Centrerad

Centrerar styckets innehåll på sidan.

Icon Centered

Högerjusterad

Justerar stycket mot höger sidmarginal.

Icon Align Right

Högerjusterad

Marginaljustering

Justerar stycket mot vänster och höger sidmarginaler.

Icon Justified

Marginaljusterad

Upphöjt

Minskar den markerade textens teckensnittstorlek och höjer texten ovanför referenslinjen.

Symbol

Upphöjt

Nedsänkt

Minskar storleken på markerad text och sänker ned den under baslinjen.

Symbol

Nedsänkt

Tecken

Ändra teckensnitt och teckenformatering för de markerade tecknen.

Icon Character

Tecken

Stycke

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Icon Paragraph

Stycke

Stöd för asiatiska språk

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Textriktning från vänster till höger

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon Text direction from left to right

Textriktning från vänster till höger

Text som löper uppifrån och ned

Specifies the vertical direction of the text.

Icon Text direction from top to bottom

Textriktningen är uppifrån och ned.

Stötta oss!